แปลเพลง Michael Bublé – Home

เพลง Home(บ้านของเรา)

ศิลปิน Michael Bublé

Another summer day
Has come and gone away
In Paris and Rome
But I wanna go home, mmm

อีกวันในฤดูร้อน
ผ่านมาแล้วก็ไป
ในปารีสและโรม
แต่ฉันอยากกลับบ้าน

May be surrounded by
A million people I
Still feel all alone
I just wanna go home
Oh, I miss you, you know

ถูกรายล้อมด้วย
ผู้คนนับล้าน ฉัน
ยังรู้สึกโดดเดี่ยว
ฉันเพียงอยากกลับบ้าน
โอ้ ฉันคิดถึงเธอ เธอรู้

And I’ve been keeping all the letters
That I wrote to you
Each one a line or two
I’m fine baby, how are you?

ฉันเก็บทุกอักษร
ที่เขียนถึงเธอ
ทุกหนึ่งหรือสองบรรทัด
ฉันสบายดีที่รัก เธอเป็นยังไงบ้าง

Well I would send them but I know
That it’s just not enough
My words were cold and flat
And you deserve more than that

ฉันจะส่งมันไป แต่ฉันรู้
ว่ามันยังไม่พอ
คำพูดฉันทั้งเย็นชาและเลื่อนลอย
และเธอควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้

Another aeroplane
Another sunny place
I’m lucky I know
But I wanna go home
Mmm, I got to go home

เครื่องบินอีกลำ
อีกที่ใต้แสงตะวัน
ฉันโชคดี ฉันรู้
แต่ฉันอยากกลับบ้าน
อืม ฉันจะกลับบ้าน

Let me go home
I’m just too far
From where you are
I wanna come home

ให้ฉันกลับบ้าน
ฉันห่างไกลเกินไปแล้ว
จากที่ๆเธออยู่
ฉันอยากจะกลับบ้าน

And I feel just like
I’m living someone else’s life
It’s like I just stepped outside
When everything was going right

และฉันรู้สึกเหมือนว่า
ฉันใช้ชีวิตของคนอื่น
มันคล้าย ฉันแค่ก้าวเดินออกมา
เมื่อทุกอย่างดูจะไปได้ดี

And I know just why you could not
Come along with me
That this was not your dream
But you always believed in me

และฉันเพิ่งรู้ว่าทำไมเธอจึงไม่สามารถ
มากับฉันได้
นั่นเพราะมันไม่ใช่ความฝันของเธอ
แต่เธอก็เชื่อในตัวฉันตลอดมา

Another winter day
Has come and gone away
In even Paris and Rome
And I wanna go home
Let me go home

อีกวันในฤดูหนาว
ผ่านมาแล้วก็ไป
ในปารีสและโรม
แต่ฉันอยากกลับบ้าน

And I’m surrounded by
A million people I
I still feel alone
Oh, let me go home
Oh, I miss you, you know

ถูกรายล้อมด้วย
ผู้คนนับล้าน ฉัน
ยังรู้สึกโดดเดี่ยว
ฉันเพียงอยากกลับบ้าน
โอ้ ฉํนคิดถึงเธอ เธอรู้

Let me go home
I’ve had my run
Baby, I’m done
I gotta go home

ให้ฉันกลับบ้าน
ฉันเคยวิ่งของฉัน(ฉันเดินทางไปทั่ว)
ที่รัก ฉํนพอแล้ว
ฉํนจะกลับบ้าน

Let me go home
It’ll all be all right
I’ll be home tonight
I’m coming back home

ให้ฉํนกลับบ้าน
ทุกอย่างจะไปด้วยดี
ฉันจะถึงบ้านคืนนี้
ฉันกำลังกลับบ้าน

It's only fair to share...Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook

Comments

Posted in Michael Bublé Tagged with: , , , ,