แปลเพลง Maroon 5 – Love Somebody

เพลง Love Somebody
ศิลปิน Maroon 5

I know your insides are feeling so hollow
ฉันรู้ว่าข้างในความรู้สึกของเธอว่างเปล่า
And it’s a hard pill for you to swallow, yeah
และมันเป็นเหมือนยาขมที่เธอไม่อยากกลืน
But if I fall for you, I’ll never recover
แต่ถ้าฉันตกหลุมรักเธอ ฉันไม่มีวันจะคืนสภาพเดิม
If I fall for you, I’ll never be the same
ถ้าฉันตกหลุมรักเธอ ฉันจะไม่มีวันเหมือนเดิม

I really wanna love somebody
ฉันอยากจะรักใครสักคนจริงๆ
I really wanna dance the night away
ฉันอยากจะเต้นรำทั้งคืนจริงๆ
I know we’re only half way there
ฉันรู้ว่าเรามาได้ครึ่งทางแล้ว
But you can take me all the way, if you take me all the way
แต่เธอช่วยพาฉันไปตลอดทาง ถ้าเธอช่วยพาฉันไปจนสุดทาง
I really wanna touch somebody
ฉันอยากจะเข้าใจใครสักคน
I think about you every single day
ฉันคิดถึงเธอทุกๆวัน
I know we’re only half way there
ฉันรู้ว่าเรามาได้ครึ่งทางแล้ว
But you can take me all the way, you can take me all the way
แต่เธอช่วยพาฉันไปจนสุดทาง เธอพาฉันไปจนสุดทางได้

You’re such a hard act for me to follow
เธอเป็นสิ่งที่ยากที่ฉันจะติดตาม
Love me today don’t leave me tomorrow, yeah
รักฉันวันนี้แล้วพรุ้งนี้อย่างทิ้งฉันไป
But if I fall for you, I’ll never recover
แต่ถ้าฉันตกหลุมรักเธอ ฉันไม่มีวันจะคืนสภาพเดิม
If I fall for you, I’ll never be the same
ถ้าฉันตกหลุมรักเธอ ฉันจะไม่มีวันเหมือนเดิม

I really wanna love somebody
ฉันอยากจะรักใครสักคนจริงๆ
I really wanna dance the night away
ฉันอยากจะเต้นรำทั้งคืนจริงๆ
I know we’re only half way there
ฉันรู้ว่าเรามาได้ครึ่งทางแล้ว
But you can take me all the way, if you take me all the way
แต่เธอช่วยพาฉันไปตลอดทาง ถ้าเธอช่วยพาฉันไปจนสุดทาง
I really wanna touch somebody
ฉันอยากจะเข้าใจใครสักคน
I think about you every single day
ฉันคิดถึงเธอทุกๆวัน
I know we’re only half way there
ฉันรู้ว่าเรามาได้ครึ่งทางแล้ว
But you can take me all the way, you can take me all the way
แต่เธอช่วยพาฉันไปจนสุดทาง เธอพาฉันไปจนสุดทางได้

Oh, oh, oh, oh oh oh
Oh, oh, oh, oh oh oh

I don’t know where to start, I’m just a little lost
ฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหน ฉันหลงทางนิดหน่อย
I wanna feel like we’re never gonna ever stop
ฉันรู้สุกเหมือนเราไม่อาจจะหยุดได้แล้ว
I don’t know what to do, I’m right in front of you
ฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไง ฉันอยู่ตรงหน้าเธอ
Asking you to stay, you should stay, stay with me tonight, yeah
ขอให้เธออยู่ เธอควรอยู่ อยู่กันฉันคืนนี้

I really wanna love somebody
ฉันอยากจะรักใครสักคนจริงๆ
I really wanna dance the night away
ฉันอยากจะเต้นรำทั้งคืนจริงๆ
I know we’re only half way there
ฉันรู้ว่าเรามาได้ครึ่งทางแล้ว
But you can take me all the way, if you take me all the way
แต่เธอช่วยพาฉันไปตลอดทาง ถ้าเธอช่วยพาฉันไปจนสุดทาง
I really wanna touch somebody
ฉันอยากจะเข้าใจใครสักคน
I think about you every single day
ฉันคิดถึงเธอทุกๆวัน
I know we’re only half way there
ฉันรู้ว่าเรามาได้ครึ่งทางแล้ว
But you can take me all the way, you can take me all the way
แต่เธอช่วยพาฉันไปจนสุดทาง เธอพาฉันไปจนสุดทางได้

Oh, oh, oh, oh oh oh
Oh, oh, oh, oh oh oh

Take me all the way, if you take me all the way yeah
ช่วยพาฉันไปตลอดทาง ถ้าเธอช่วยพาฉันไปจนสุดทาง

It's only fair to share...Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook

Comments

Posted in Maroon 5 Tagged with: , , , ,